ખુશ ખબર.... ખુશ ખબર....ખુશ ખબર..‌ હવે કરો ઓનલાઈન ખરીદી કિશાન ઓનલાઈન સ્ટોર પરથી અહિ ક્લિક કરો અને ખરીદી કરો ઓનલાઇન કૃષિને લગતી તમામ ખરીદી અહિથી જ કરો આજે જ મુલાકાત લો

Monday, 19 November 2018

શું છે 7/12 ઉતારા નકલ, ખેડૂતો અને ખેડૂત પુત્રોએ એ સમજવા જેવું અગત્યનું પત્ર…*


*૭/૧ર એટલે કે રેકર્ડ માટે નકકી કરેલા કુલ ૧૮ પત્રકો પૈકી પત્રક નં. ૭ અને પત્રક નં. ૧ર એમ બે પત્રકોને સંકલિત કરીને બનાવવામાં આવેલ એક પત્રક તેને ૭/૧ર કહે છે. પત્રક નં. ૭ માં માલિકી ક્ષેત્રફળ વિ. ની માહિતીની સાથે સાથે સદરહુ જમીનમાં ખેતી વિષયક માહિતીની પણ વારંવાર જરૂરીયાત રહેતી હોવાથી બંને પત્રકો ભેગા કરીને બનાવવામાં આવેલ તેને ૭/૧ર કહીએ છીએ. ૭/૧૨ નો નમુનો સૌ કોઇ મિત્રોએ જોયો જ હશે. તેમાં દર્શાવેલ દરેક માહિતીને A. B. C થી અંકીત કરેલ છે તેની વિગતવાર જાણકારી નીચે મુજબ છે.*

જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ પેઢી બદલાતી ગઇ. એકંદરે દર રપ વર્ષ પેઢી બદલાતી જાય છે, જેના કારણે નવા વારસદારો ઉમેરાતા જાય અને વારસાઇથી જમીનની વહેંચણી થવાથી જમીનના ટુકડા થતા જાય. આથી દરેક નવા ટુકડાને અલગ નામ / ઓળખાણ / પહેચાન આપવી પડે એટલે કે સર્વે નંબરના ભાગલા / ટુકડા થાય જેને પકી હિસ્સો ત્યારબાદ પેટા હિસ્સો કહેવાયો. જેમ કે સર્વે નં. ૫૧ ના પ્રથમ વખતના ભાગલાને પ૧/૧, ૫૧/૨, ૫૧/૩ ની ઓળખ મળી. બીજી વખતના ભાગલાને પ૧/૧/એ, પ૧/૧/બી. પ૧/૨/એ, પ૧/૨/બી વગેરે વારસદારો પ્રમાણે ભાગલા પડતા જાય.

આને કારણે એક જ સર્વે નંબરના ઘણા બધા ભાગલા થવાથી ગૂંચ ઉભી થવા લાગી. આથી સરકારે ૧૯૭૬ માં દરેક હિસ્સાને / ભાગલાને પૈકીની જમીનને અલગ ઓળખ આપવા માટે એકત્રીકરણના કાયદા અંતર્ગત ગામની દરેક વિભાજીત જમીનને સ્વતંત્ર અનુક્રમ નંબર આપવાનું નકકી કર્યું અને તે નંબરો દ્વારા જમીનની નવી ઓળખ ઉભી થઇ અને આ નવા અનુક્રમ નંબરો તે બ્લોક નંબર કહેવાયા. એટલે હવે દરેક ગામની જમીનની ઓળખ બલોક નંબરથી થાય છે. કોઇપણ માહિતી મેળવવી હોય તો હવે માત્રને માત્ર બ-લોક નંબરની ઓળખથી મળી શકે છે.

*(B)  સર્વે નંબર*

જે તે ગામના (અંગ્રેજોના સમયમાં) મૂળ સર્વે વખતે જે તે ખેડૂતની જમીનને જે અનુક્રમ નંબર આપવામાં આવેલ હતો તે અનુક્રમ નંબરને સર્વે નંબર કહેવામાં આવે છે.

*(C)  જમીનનો સત્તા પ્રકાર*

આ વિગતમાં જમીન- જુની શરત / નવી શરત / બિનખેતી / ટ્રસ્ટ / ખાલસા / સરકારી કે ગણાતીયા જેવી વિગતો લખેલી હોય છે.

*(D)  ખેતરનું નામ*

ખેડૂત પોતાના અલગ અલગ ખેતરને ઓળખવા માટે પોતે જ તેની અલગ ઓળખ ઉભી કરે છે અને તે જ ઓળખ નામ પ્રચલિત થતાં જે તે ખેતરનું / જમીનનું નામ બની જાય છે. જેમ કે. જલારામનું ખેતર, પોપડું, દેરીવાળું ખેતર, ઉપલું ખેતર, છેવાડાનું ખેતર, આંબાવાળું ખેતર વિગેરે.

*(E)  ખેડવા લાયક જમીન*

ગામની ખેતીની જમીનનો અલગ અલગ ઉપયોગ થઇ શકે છે અને તેમાંથી ઉપજ પણ અલગ અલગ થઇ શકે છે અને ગામના વહીવટ માટે મહેસૂલ / લગાન / ટેક્ષ ઉઘરાવવો જરૂરી છે અને આ મહેસૂલ જમીનની ખેતીની ઉપજ / આવક પર આકારવામાં આવે છે. આથી કુલ જમીન પૈકીની, દરેક જમીનના વપરાશ આધારીત તેના ભાગલા પાડવામાં આવેલ હોય છે.

(અ) જરાયત જમીન – આ જમીનમાં કોઇ વિશેષ પ્રકારની ખેતી થતી નથી. આ જમીનને પડતર જમીન પણ કહી શકાય. અને ચોમાસામાં પછી તેમાં આપોઆપ ઘાસ ઉગી નીકળે છે. આથી તેને ઘાસીયું ખેતર પણ કહી શકાય છે. આવી જમીન જરાયત તરીકે ઓળખાય છે.

(બ) બાગાયત : એવા પ્રકારની જમીન કે જેમાં કેરી, ચીકુ વિગેરેની વાડી કે ઝાડો ઉગાડવામાં આવેલ હોય છે અને તેની ઉપજ ઘણી સારી હોઇ શકે છે. આવી જમીન બાગાયત જમીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

(ક) કયારી – જે જમીનમાં પાક લેવામાં આવે છે જેમ કે ઘઉં, ડાંગર, જુવાર, મકાઇ અથવા જેમાં કયારી બનાવી ખેતી કરવામાં આવે છે તેવી જમીનને કયારી કહેવામાં આવે છે.

*(F)  પોત ખરાબ*

પોત ખરાબ એટલે કુલ જમીન પૈકી કેટલીક એવી જમીન જેમાં કોઇપણ પ્રકારની ખેતી ન થઇ શકે તેને (અ) અને (બ) પ્રકારે વહેચવામાં આવેલી હોય છે. તેમાંથી ઉપજ (Output) ન મળી શકે એવી જમીન એટલે ખડકાળ, પથરાળ જમીન, પાણીનો ભરાવો રહેતો હોય તેવી જમીન, નહેરની બાજુમાં રહેતો હોય. પાણીનો ભરાવો ગાડાવાટની જમીન વિગેરે. કુલ જમીનમાંથી આવી પોત ખરાબની જમીન બાદ કરીને બાકી રહેતી જમીન પર મહેસુલ/ ટેક્ષ વસુલ કરવામાં આવતો હોય છે.

*(G)  આકર/જુરી*

આ બધાનો અર્થ એક જ કે કુલ ખેડવાલાયક / વપરાશલાયક જમીનની ઉપજ ધ્યાનમાં રાખીને તેની ઉપર કેટલો ટેક્ષ ઉઘરાવવો (જેમ કોર્પોરેશનમાં મકાનને આકરણી કરવામાં આવે છે) તેની રકમ નિયત કરવામાં આવેલ હોય છે. આ રકમ વાર્ષિક ટેક્ષ / મહેસુલના રૂપમાં દરેક ખેડૂતે તલાટીને જમા કરાવવાની હોય છે.

*(H)  ગણાતીયાના નામ*

જેમ આપણે ભાડું વસૂલીને મકાન જે વ્યક્તિને ભાડે આપીએ છીએ તે વ્યક્તિ ભાડૂત કહેવાય છે. તે જ રીતે મૂળ પોતે ખેતી ન કરતા વ્યક્તિને (ભાડુ વસૂલીને) ખેડવા આપે છે તે વ્યક્તિ ગણોતિયો કહેવાય અને આ ગણોતિયો અન્ય બીજી વ્યક્તિને ખેડવા આપે તે પેટા ગણોતિયો કહેવાય અને આવી વ્યક્તિનું/વ્યક્તિઓના નામ અહીં ૭/૧ર માં લખેલા હોય છે.

# નામંજૂર – ખાતેદાર જયારે ૭/૧ર માં માલિક હકક ફેરફાર કે સ્ટેટસ ફેરફાર માટે અરજી કરે છે ત્યારે તેની એન્ટ્રી પડે છે અને આ એન્ટ્રી જયારે ચકાસવામાં આવે ત્યારે પૂરતા પુરાવા રજુ ન થાય તો તે એન્ટ્રી નામંજૂર થાય છે.

$ તકરારી – ખાતેદાર જયારે પુરાવાઓના આધારે સ્ટેટસ ફેરફાર માટે અરજી કરે છે ત્યારે જે સરકારશ્રી તરફથી વાંધો લેવામાં આવે કે સહમાલિકો કે અન્ય ત્રાહિત વ્યક્તિ તરફથી વાંધો લેવામાં આવે કે કોર્ટ મેટર થાય ત્યારે પડેલી એન્ટ્રી તકરારી એન્ટ્રી તરીકે ઓળખાય છે અને જયાં સુધી તકરારી મેટર પતે નહીં ત્યાં સુધી એ પેન્ડીંગ રહે છે.

રદ : જયારે ૭/૧ર માં કે હકક પત્રક કે માલિકી હકક ફેરફાર કે અન્ય હકકો માટે એન્ટ્રી પાડવામાં આવેલ હોય પરંતુ તેની કાર્યવાહી પૂર્ણ ન થાય તો તે એન્ટ્રી રદ થાય છે.

*(J)  ખાતા નંબર*

જેમ બેંકમાં દરેક ખાતેદારને એકાઉન્ટ નંબર આપવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે જે તે ગામના દરેક ખેડૂતને રેવન્યુના રેકર્ડ માટે ખાતા નંબર આપવામાં આવે છે. જે ખેડૂતો પાસે જે તે ગામમાં એક કરતાં વધારે જમીન હોય તો પણ તેનો ખાતા નંબર એક જ રહે છે. એટલે કે જે તે જમીનની ૭/૧ર અલગ અલગ હોય પરંતુ ખેડૂતોનો ખાતા નંબર એક જ હોય.

*(K)  મોજ જે તે ગામનું નામ*

ગામનું નામ, તે ક્યા તાલુકામાં આવેલ છે તેનું નામ અને ક્યા જિલ્લામાં આવેલ છે તેનું નામ.

*(L)  કબજેદારનું નામ*

અહીં જમીનના હાલના કબજેદાર કે માલિકનું નામ લખેલું હોય છે.

*(M)  નોંધ નંબરો*

જૂની ૭/૧રમાં કુંડાળાવાળા આંકડા જેમ કે ૧૨૫, ૧૪૧. નવી ૭/૧૨ માં સાદા આંકડાઓ જેમ કે ૧૨૫, ૧૪૧, ૧s૮, ર૦૫. આ આંકડાઓ એ ખેડૂતની જમીનનો ઇતિહાસ દર્શાવે છે. આ ઇતિહાસને વાંચવા માટે આ આાંકડાઓની હકક પત્રક- ૬ ની નકલો કઢાવવાની હોય છે.

*(N)  બીજા હકકો અને બોજાની વિગત*

સદરહુ જમીનમાં મૂળ માલિકનો તો હકક હોય જ છે પરંતુ સાથે સાથે કોઇક ભૂતકાળના લખાણથી અન્ય કોઇકનો પણ તેમાં લાભ / ભાગ / હકક / હિસ્સો પ્રસ્થાપિત થતો હોય તો તેની વિગતની જાણકારી અહીં લખેલી હોય છે. વધુમાં સદરહુ જમીન પર કોઇ લોન / બોજો લીધેલો હોય કે જમીન તારણમાં હોય, જમીન ગીરવે મુકેલ હોય તો તેની વિગત પણ અહીં દર્શાવેલી હોય છે. આને આપણે આર.સી. બુક સાથે સરખાવી શકીએ.

*(O)  બાંધકામ સી.ઓ.પી.*

જે જમીન બિનખેતી થયેલ હોય અને તેના પ્લાન મંજૂર થયેલા હોય તો અહીં મંજૂર થયેલા બાંધકામનો એરીયા તથા ખુલ્લી રાખવાની જગ્યા (સી.ઓ.પી. માર્જિન રોડ વિ.) ની વિગત લખેલી હોય છે.

*(P)  ખેતી વિષયક માહિતી*

અહીં વર્ષવાર જમીન ખેડનાર ખેડૂતનું નામ મોસમ પ્રમાણે વાવેતરની વિગત તેનો પ્રકાર ક્ષેત્રફળ પિત-કપિત તથા પિયતનું સાધન ઝાડની વિગત અને જે જમીન પડતર રહેલી હોય તો તેની વિગત તથા જે તે પ્રકારનો પાક ઉગાડવામાં આવેલ હોય તો તેની માહિતી મળી રહે છે. આ વિગત ખેડૂતોને ભવિષ્યમાં હકક હિતને લગતી તકરાર, પાક લોન, પાક વીમા, જમીન સંપાદન જેવી કામગીરીમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે.

બીજા મિત્રોને પણ આ જાણકારી આપવા માટે આ  પોસ્ટ અવશ્ય શેર કરો જેથી આપને અને આપના મિત્રો, સબંધીને આ અતિમહત્વ ના દસ્તાવેજની ઉપયોગીતા અને કઈ રીતે સરળતા થી મેળવી શકાય તે જાણકારી પહોચે.

આ પ્રકારની રસપ્રદ માહિતી માટે મુલાકાત લેતા રહો આ બ્લોગ ની....આભાર.. માહિતી પસંદ આવે તો શેર કરશો

Friday, 19 October 2018

નવી જમીન માપણી વિશે

ગુજરાત રાજ્યમાં D I L R દ્વારા ખેતીની જમીનનું પ્રમોલગેશન કરવામાં આવેલ છે,(સેટેલાઇટ ઉપકરણો દ્વારા જમીનની માપણી કારેલ) તેનાથી ઘણાં બધા જમીન માલિકો (ખાતેદારો)નાં ૭/૧૨ નાં ઉતારા મા ક્ષેત્રફળ અને કબજા પ્રમાણે સ્થળ સ્થિતિ ની આક્રુતિ મા ફેરફાર થયેલ છે, આવા પ્રકારની થયેલ ભૂલો સુધારવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ડિસેમ્બર 2018 સુધી ઝુંબેશ ચાલવાની છે, તો આપ સૌ જમીન ધારણ કરતા હોય તો તાત્કાલીક ૭/૧૨ ચેક કરવા,અને જો ક્ષેત્રફળ તથા આકૃતિ માં ફેરફાર(ભુલ) થયેલ હોય તૌ લાગુ પડતા જિલ્લા ની DILR કચેરીમાં તાત્કાલીક વાંધા અરજી કરવા વિનંતી.
https://anyror.gujarat.gov.in

Sunday, 1 April 2018

IKHEDUT પર યોજનાઓ 1 એપ્રિલથી 30 એપ્રિલ 2018 સુધી...

🌱👉ખેડૂતો માટે જાહેરાત👈🌱
👉ખેતીવાડી ખાતાની હાલમાં વિવિધ ઓજારો/સાધનોમા સબસિડી માટે તા-૧/૪/૨૦૧૮ થી ૩૦/૪/૦૧૮ સુધી www.ikhedut.guj.gov.in
વેબસાઈટ ખુલ્લી મુકવામાં આવેલ છે.
👉 અરજી કરવા શુ કરવુ?👇
👉તમારા/બાજુના ગામના ગ્રામ પંચાયતના કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર પાસે જઈને ઓનલાઈન અરજી કરાવવી.
👉અરજી સાથે જોડવાના પુરાવા:-👇
(૧) ૮/અ નવો ઓરીજનલ
(૨) બેક પાસબુકની ઝેરોક્ષ
(૩) આધાર કાડૅની ઝેરોક્ષ
(૪) જાતિના દાખલની ઝેરોક્ષ(ફક્ત અનુસુચિત જાતિના ખેડુત માટે)
👆આટલા પુરાવા જોડીને અરજીમા સહી/અંગૂઠો કરીને અરજી ગ્રામસેવકને આપવી.

👉ખાસ નોધ:-👇
👉અરજીમા જમણી બાજુ ખેડુતના નામની નીચે ખેડૂતનો રેગ્યુલર ચાલુ મોબાઈલ નંબર સ્પષ્ટ રીતે અવશ્ય લખવો.
👉માંગ્યા મુજબના તમામ પુરાવા ફરજીયાત જોડવાના રહેશે અન્યથા અરજી નામંજુર ગણાશે
👉અરજી મંજુર થયા બાદ જ જે તે સાધન માન્ય કંપની-ડીલર પાસેથી ખરીદવાનુ રહેશે.
👉 ઓનલાઇન અરજી કયૉ બાદ  દિવસ-૭ સુધીમા અરજી પૂરાવા સાથે ગ્રામ સેવકને જમા કરાવવાની રહેશે
👉અગાઉ જે ખેડૂતોએ જે તે સાધન મા સબસિડીનો લાભ લીધો હોય તેમણે અરજી કરવી નહી અન્યથા કમ્પ્યુટરમા અરજી આપો આપ રદ થઈ જશે
👉જે ખેડુત ખરેખર જે તે સાધન લેવા માંગતા હોય તેમણે જ અરજી કરવી
👉ગામના બીજા ખેડુતોને પણ આ જાહેરાતની જાણ કરવા વિનંતી
👉કોઈ પણ સાધનની અરજી કયાૅ બાદ ખેતીવાડી ખાતા તરફથી મંજુરી મળયા પછી નવા સાધનની ખરીદી કરવી.

Friday, 19 January 2018

કિસાન ઓનલાઈન સ્ટોર - ખેતીલક્ષી ખરીદી ઓનલાઇન

કિસાન ઓનાલાઈન સ્ટોરની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઊનલોડ કરો અને ખેતી લક્ષી ખરીદી કરો ઘરે બેઠા ખાસ અને આકર્ષક ઓફરનો લાભ ઉઠાવો.... બજાર કરતા સસ્તું અને સારું ખરીદો... એપાલિકેશન ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો

કિસાન ઓનાલાઈન સ્ટોર મોબાઈલ એપ

Saturday, 6 January 2018

ઉનાળુ મગફળીની ખેતી કરો ઓર્ગેનીક પદ્ધતિથી..

*મેળવો ઉત્પાદનમાં 30 % સુધીનો વધારો.*

મિત્રો ઓર્ગેનીક કિટમા તમામ પ્રકાર ના તત્વો આવી જાય તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.
મગફળીના પાકમાં દાણા ન ભરાવા, યોગ્ય વિકાસ ના થવો. ઉભો પાક સુકાઈ જવો, પાન પીળાં પડી જવા વગેરે મુશ્કેલીઓ જોવા મળતી હોય છે. આ તમામ મુશ્કેલીઓને ધ્યાન મા રાખી ઓર્ગેનીક કીટ તૈયાર કરવામાં આવી છે. જેમાં પાયાના ખાતરથી લઈ દાણા ભરાય ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખવામાં આવ્યો છે. એક એકરમાં (40 ગૂંઠામાં) માત્ર 3500 રૂ જેવો નહિવત ખર્ચ આવે છે.. વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો નીચેની  લિંક પર.
ઓર્ગેનીક ખેતી માટેની કિટ